Disclaimer

Al het mogelijke werd gedaan om de juistheid van de geboden informatie te garanderen. Het gebruik van de informatie op deze webpagina en de daaraan gekoppelde pagina’s is voor het eigen risico van de gebruiker. De informatie wordt geleverd “zoals ze is”. In geen enkel geval zal De Ongediertebestrijder Staphorst aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige schade die het resultaat zou zijn van de levering, werking of gebruik van de informatie. Wie vindt dat bepaalde foto’s of informatie op deze site aanstootgevend zijn, kan dit melden bij de¬†websitebeheerder. Hoewel de informatie met grote zorg verzameld werd, is de correcte werking ervan op geen enkele wijze gegarandeerd. Indien van toepassing berust het auteursrecht van de aangeboden informatie die via de links toegankelijk is gemaakt bij de rechthebbende van de betreffende pagina’s.

Copyright

Niets van deze internetsite mag verveelvoudigd worden, opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevenbestand of openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze dan ook, hetzij elektronisch, vervormd, of op een andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DeOngedierteBestrijder.nl.